Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV - KRP IV – Bemowo, Wola

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa

Oficer Dyżurny

tel.   47 723 94 50

                                                                                          fax.  47 723 64 14     

Nasi dzielnicowi: http://wola.policja.waw.pl/r4/komenda/nasi-dzielnicowi/warszawa-wola-ulice/16674,Wykaz-ulic-Warszawa-Wola.html  

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

Komendant przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00.

Sekretariat Komendanta
tel. 47 723-94-30

 

Komisariat Policji Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4
01-317  Warszawa   

Oficer Dyżurny

tel. 47 723 25 80
fax.  47 723 64 33 

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji KP Warszawa Bemowo

ul. Pirenejska 3A
01-493 Warszawa

 tel.   47 723 25 60
 fax.   47 723 76 21

Nasi dzielnicowi: http://wola.policja.waw.pl/r4/komenda/nasi-dzielnicowi/warszawa-bemowo-ulice/11505,Wykaz-Dzielnicowych-Warszawa-Bemowo.html

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.