Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV - KRP IV – Bemowo, Wola

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa

Oficer Dyżurny
tel. 47 723 94-50
fax. 47 723 64-14
                                                                      

adres e-mail: dyzurny.krp4@ksp.policja.gov.pl lub oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

Przy czym korespondencja mailowa pod adresem:  oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

W nagłych przypadkach proszę o kontakt z dyżurnym jednostki.

 W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
                             należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.
 
                            

                                                                                                                                                    

Nasi dzielnicowi: http://wola.policja.waw.pl/r4/komenda/nasi-dzielnicowi/warszawa-wola-ulice/16674,Wykaz-ulic-Warszawa-Wola.html  

 

Komendant przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00.

Sekretariat Komendanta
tel. 47 723-94-30

adres e-mail: komendant.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

 

Komisariat Policji Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4
01-317  Warszawa   

Oficer Dyżurny

tel. 47 723 25 80
fax.  47 723 64 33 

adres e-mail: dyzurny.kp-bemowo@ksp.policja.gov.pl lub oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

Przy czym korespondencja mailowa pod adresem:  oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

W nagłych przypadkach proszę o kontakt z dyżurnym jednostki.

      W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.
 

Wydział Prewencji KP Warszawa Bemowo

ul. Pirenejska 3A
01-493 Warszawa

 tel.   47 723 25 60
 fax.   47 723 76 21

Nasi dzielnicowi: http://wola.policja.waw.pl/r4/komenda/nasi-dzielnicowi/warszawa-bemowo-ulice/11505,Wykaz-Dzielnicowych-Warszawa-Bemowo.html