Wydział Kryminalny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik

asp. szt. Robert Anczkiewicz

Zastępca Naczelnika

podkom. Martyna Stelmaszyk

Zastępca Naczelnika

kom. Krzysztof Flakowski

 

 
 
01-317 Warszawa, ul. Raginisa 4
sekretariat tel.: 47 723-25-87 fax 47 723-84-78
tel. dyżurny: 47 723-25-88, 47 723-25-80
fax: 47 723-64-33