Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

 

Naczelnik

nadkom. Jacek Błachnio

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Marian Roman

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 47 723-94-35, fax. 47 723-61-46

tel. dyżurny: 47 723-94-50

fax. 47 723-64-14