p.o. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV - Kierownictwo - KRP IV – Bemowo, Wola

Kierownictwo

p.o. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV

nadkomisarz Artur Gawroński

 

Nadkomisarz Artur Gawroński urodził się w 1975 roku w Kielcach. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w listopadzie 2002 roku w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Od września 2003 roku do lipca 2009 roku pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym piaseczyńskiej komendy.  Przez dwa lata, od lipca 2009 do lipca 2011 roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu w Michałowicach. W latach 2011 - 2014 służył na stanowisku eksperta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Od stycznia 2014 roku do stycznia 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika tego wydziału, a od czerwca 2018 objął stanowisko Naczelnika. Od 22 lipca  2020 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Od 16 września 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV.