Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV - KRP IV – Bemowo, Wola

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa

Oficer Dyżurny

tel.   22/ 603 94 50

                                                                                          fax.  22/ 603 64 14        

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4
01-317  Warszawa   

Oficer Dyżurny

tel. 22/603 25 80
fax.  22/ 603 64 33 

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji KP Warszawa Bemowo

ul. Pirenejska 3A
01-493 Warszawa

 tel.   22/ 603 25 60
fax.   22/ 603 76 21

e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.