Wydział Prewencji - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Prewencji

 

p.o. Naczelnika

kom. Jerzy Golonko

 Zastępca Naczelnika

asp. Marzena Dołężka

 
 
01-493 Warszawa, ul. Pirenejska 3a
sekretariat tel.: 22 603-25-60, 22 603-26-63, 22 603-25-64
fax. 22 603-76-21
tel. dyżurny: 22 603-25-80
fax: 22 603-64-33