Wydział Prewencji - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Prewencji

 

Naczelnik

nadkom. Jerzy Golonko

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Artur Ptak

 
 
01-493 Warszawa, ul. Pirenejska 3a
sekretariat tel.: 47 723-25-60, 47 723-26-63, 47 723-25-64
fax. 47 723-76-21
tel. dyżurny: 47 723-25-88, 47 723-25-80
fax: 47 723-64-33