Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik

kom. Maciej Kościesza

Zastępca Naczelnika

podkom. Dariusz Czarnecki

 

 

 

 
01-317 Warszawa, ul. Raginisa 4
sekretariat tel.: 47 723-25-75 fax. 47 723-64-33
tel. dyżurny: 47 723-25-88, 47 723-25-80
fax: 47 723-64-33