Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik

podkom. Maciej Kościesza

p.o. Zastępcy Naczelnika

podkom. Dariusz Czarnecki

 

 

 

 
01-317 Warszawa, ul. Raginisa 4
sekretariat tel.: 22 603-25-75 fax. 22 603-64-33
tel. dyżurny: 22 603-25-80
fax: 22 603-64-33