Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

podinspektor Jarosław Kwiatek

Podinspektor Jarosław Kwiatek urodził się 13 kwietnia 1971 roku w Jadowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze i kierownicze.

Od 2001 roku awansował na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Wołominie. Następnie zajmował stanowiska kierownicze w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Od 2006 roku dalszą służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII zajmując stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji. Od 2007 roku związany z Komisariatem Rzecznym Policji na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji. Z dniem 16 lipca roku zostały powierzone mu obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.