Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

młodszy inspektor Mariusz Oniszczuk

Młodszy inspektor Mariusz Oniszczuk urodził się 20 stycznia 1971 roku w Parczewie. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze.

Następnie od 2003 roku dalszą służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV zajmując stanowiska kierownicze, na stanowisku Kierownika Referatu Sztabu Policji, od 2004 roku - Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, a następnie Naczelnika Wydziału Prewencji. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji. W 2008 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, a od 1 sierpnia 2012 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.