Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

 

Naczelnik

asp. szt. Robert Urbański

Zastępca Naczelnika

podkom. Maciej Kościesza

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 22 603-94-35, fax. 22 603-61-46

tel. dyżurny: 22 603-72-55; 22 603-94-50

fax. 22 603-64-14