Wydział Ogólny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

p.o. Naczelnika

 podinsp. Piotr Przebienda

p.o. Zastępcy Naczelnika

 nadkom. Joanna Malina

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 47 723-94-60, fax. 47 723-60-12

tel. dyżurny: 47 723-94-50

fax. 47 723-64-14