Wydział Ogólny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

 Naczelnik

 podinsp. Piotr Przebienda

 Zastępca Naczelnika

 nadkom. Joanna Malina

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 47 723-94-60, fax. 47 723-60-12

tel. dyżurny: 47 723-94-50

fax. 47 723-64-14