Wydział Kryminalny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Kryminalny

 

p.o. Naczelnika

podkom. Rafał Dąbek

p.o. Zastępca Naczelnika

podkom. Robert Szczepaniak

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 22 603-94-16, 22 603-94-17, fax. 22 603-84-90

tel. dyżurny: 22 603-72-55; 22 603-94-50

fax. 22 603-64-14