Wydział Kryminalny - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik

  podkom. Rafał Dąbek

  p.o. Zastępca Naczelnika

asp. szt. Radosław Kusy

     

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 22 603-94-16, 22 603-94-17, fax. 22 603-84-90

tel. dyżurny: 22 603-94-50

fax. 22 603-64-14