Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - KRP IV – Bemowo, Wola

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 

 Naczelnik

nadkom. Krzysztof Maliszewski

 Zastępca Naczelnika

Dariusz Furman

 

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 22 603-94-72, fax. 22 603-60-29

tel. dyżurny: 22 603-94-50

fax. 22 603-64-14