Wydział do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

Naczlenik

nadkom. Jarosław Grzywacz

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Tomasz Golec

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 22 603-94-58 fax. 22 603-71-92

tel. dyżurny: 22 603-94-50

fax. 22 603-64-14