sierż.szt. Marcin Kaca (zastępstwo) - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

sierż.szt. Marcin Kaca (zastępstwo)

Data publikacji 22.03.2019

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

sierż.szt.  Marcin Kaca (zastępstwo)

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel:22/603 66 58
kom: +48600 997 721

adres e-mail:dzielnicowy.wola20@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Żytnia 66 - skwer Lilpopów
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócanie porządku publicznego  przez osoby spożywające alkohol
  3. Cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie występowania zjawiska
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2019 - 31.07.2019 r.