sierż. szt. Daniel Biniecki - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

sierż. szt. Daniel Biniecki

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

sierż. szt. Daniel Biniecki

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel:22/603 61-19
kom: +48600 997 661
adres e-mail:dzielnicowy.wola5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Ogrodowa 43a, ul. Ogrodowa 49
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego
  3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawiska
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020 r.