asp. szt. Marcin Sot - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

asp. szt. Marcin Sot

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

asp. szt. Marcin Sot

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 47 723 94-21
kom: +48 600 997 766
adres e-mail:dzielnicowy.wola26@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Olbrachta 11A (zaplecze sklepu monopolowego).
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócanie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zjawiska.
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2020 - 31.01.2021 r.