Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

sierż. Sebastian Nowicki (zastępstwo)

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
pokój 112
tel: 22/603 94 52
kom: +48600 997 743
adres e-mail:dzielnicowy.wola2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Karolkowa 22/24
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie, niestosowanie się przez kierowców do znaku B - 36
  3. Cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2018 - 31.07.2018