mł. asp. Rafał Wilczyński - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

mł. asp. Rafał Wilczyński

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel:22/603 79 63
kom: +48600 997 762
adres e-mail:dzielnicowy.wola15@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Gibalskiego 19
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie
  3. Cel do osiągnięcia: Eliminacja  bądź organicznie występowania zagrożenia 
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2019 - 31.07.2019 r.