asp. Rafał Domagała - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

asp. Rafał Domagała

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 47 723 79 63
kom: +48 600 997 737
adres e-mail:dzielnicowy.wola18@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Smocza 30
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego.
  3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawiska
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2020 - 31.01.2021 r.