sierż. Piotr Szydłowski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

sierż. Piotr Szydłowski

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

sierż. Piotr Szydłowski

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 47 723 60-09
kom: +48600 997 717
adres e-mail:dzielnicowy.wola17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Dzielna  -  Skwer Gorzechowskiego
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego
  3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawiska.
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2020 - 31.01.2021 r.