Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

asp. szt. Łukasz Kozaczek (zastępstwo)

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

 asp. szt. Łukasz Kozaczek (zastępstwo)

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 22/603 94-09
kom: +48600 997 718
adres e-mail:dzielnicowy.wola13@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Sienna 85
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2019 - 31.07.2019 r.