asp.szt. Łukasz Kamela - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

asp.szt.  Łukasz Kamela

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 47 723 94 52
kom: +48600 997 771
adres e-mail:dzielnicowy.wola7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Sztuk Pięknych 4.
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie.
  3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawiska.
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2020 - 31.01.2021 r.