mł. asp. Łukasz Tomaszewski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

Data publikacji 11.10.2010

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

mł. asp.  Łukasz Tomaszewski

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
tel: 47 723 79 63
kom: 600 997 720
adres e-mail:dzielnicowy.wola27@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Żytnia 31/33.
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidlowe parkowanie.
  3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawiska.
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2020 - 31.01.2021 r.