asp.szt. Wojciech Podgórski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

asp.szt. Wojciech Podgórski

Data publikacji 23.02.2010

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

asp. szt.  Wojciech Podgórski

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
pokój 101
tel: 22/603 70 36
kom: +48600 997 729
adres e-mail:dzielnicowy.wola16@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Żytnia 16, 18
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: niestosowanie się kierujących do znaku zakazu B-36
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zjawiska
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019