asp. Katarzyna Wierzbicka - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Wola

asp. Katarzyna Wierzbicka

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-WOLA

asp. Katarzyna Wierzbicka

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
pokój 103
tel: 22/603 94-21
kom: +48600 997 726
adres e-mail:dzielnicowy.wola19@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 394-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Długosza 21-23, teren pomiędzy blokami, ul. Młynarska 35-37, 37a, ul. Szlenkierów 22/28 i 30.
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócanie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu, grupowanie się osób
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019