mł. asp. Marcin Pasjak - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

mł. asp. Marcin Pasjak

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

mł. asp. Marcin Pasjak

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
 
ul. Pirenejska 3a,  01-493 Warszawa
pokój 40
tel. 22/ 603 25 58

kom: +48600 997 747

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Wolfkego 2,4,6,8,10

-ul. Widawska 19,21,23

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

- Zwiększenie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie poprzez wyeliminowanie popełniania wykroczeń oraz wykształtowanie wśród użytkowników pojazdów nieuchronności odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

4.Okres realizacji planu:

01.01-30.06.2018r.