asp. Maciej Król (zastępstwo) - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

asp. Maciej Król (zastępstwo)

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

asp. Maciej Król (zastępstwo)

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
 
ul. Pirenejska 3a,  01-493 Warszawa
tel. 47 723 25 55

kom: +48600 997 734

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

 

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Blatona 1,3,5

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

-Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gromadzenie się osób bezdomnych

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Wyeliminowanie bądź zredukowanie przedmiotowego zjawiska

-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

-Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom

- Informowanie osób bezdomnych o miejscach noclegowych.

4.Okres realizacji planu:

01.07.2020-31.12.2020r.