sierż. szt. Jarosław Konowałek - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

sierż. szt. Jarosław Konowałek

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

sierż. szt. Jarosław Konowałek

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
 
ul. Pirenejska 3a,  01-493 Warszawa
pokój 22
tel. 22/ 603 25 62

kom: +48600 997 747

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

       1. Lokalizacja realizacji planu:

  • ul. Wolfkego 2,4,6,8,10 oraz Widawska 19,21,23,25

2. Zdiagnozowane zagrożenie:

  • Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  • Wyeliminowanie lub ograniczenie przedmiotowego zjawiska

4. Okres realizacji planu:

  • 01-07.2018r. do 31.12.2018r.