sierż. szt. Jarosław Konowałek - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

sierż. szt. Jarosław Konowałek

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

sierż. szt. Jarosław Konowałek

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
 
ul. Pirenejska 3a,  01-493 Warszawa
tel. 22/ 603 25 62

kom: +48600 997 747

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

 

       1. Lokalizacja realizacji planu:

  • ul. Blatona

2. Zdiagnozowane zagrożenie

  • Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócenia ładu i
  • porządku publicznego oraz zaśmiecanie

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  • Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska

4. Okres realizacji planu

  • 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.