asp. Adam Beśka - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

asp. Adam Beśka

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

asp. Adam Beśka

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
tel: 47 723 25 55
kom: +48600 997 746
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

 

1. Lokalizacja realizacji planu:

Pętla autobusowa ZTM ul. Kaliskiego

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

-Popełnianie wykroczeń porządkowych, w postaci m.in spożywania alkoholu

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Wyeliminowanie bądź zredukowanie przedmiotowego zjawiska. Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywania wykroczeń.

4.Okres realizacji planu:

01.07.2020-31.12.2020r.