mł. asp. Adam Beśka - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

mł. asp. Adam Beśka

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

mł. asp. Adam Beśka

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
pokój 22
tel: 22/603 25 62
kom: +48600 997 746
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Przy Fosie /dziki parking na tyłach osiedla mieszkaniowego przy ul. Kocjana 1 i 1a

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

- kradzieże tablic rejestracyjnych z dzikiego parkingu

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

- wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska poprzez oddziaływanie prewencyjne.

4.Okres realizacji planu:

01.01-30.06.2018r.