mł. asp. Jarosław Konowałek - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

mł. asp. Jarosław Konowałek

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

  

mł. asp. Jarosław Konowałek

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo

ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa

tel: 47 723 25 62

kom: +48600 997 755

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo20@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego":

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Pełczyńskiego 14, 14A, 14B, 14C, 14D

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń drogowych poprzez nieprawidłowe parkowanie

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wyeliminowanie parkowania pojazdów w sposób nieprawidłowy. Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

4.Okres realizacji planu:

01.07.2020-31.12.2020r.