sierż. szt. Paulina Serwach - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

sierż. szt. Paulina Serwach

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

sierż.szt. Paulina Serwach

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
pokój 043
tel: 22/603 25 62
kom: +48600 997 749
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo11@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Pełczyńskiego 139

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

-Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w obrębie skrzyżowania i w miejscach objętych zakazem zatrzymywania się i postoju.

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

- Zwiększenie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie poprzez wyeliminowanie popełniania wykroczeń oraz wykształtowanie wśród użytkowników pojazdów nieuchronności odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

4.Okres realizacji planu:

01.01-30.06.2018r.