sierż. Aleksander Antczak - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

sierż. Aleksander Antczak

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

sierż. Aleksander Antczak 

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
tel. 22/ 603 25 72

kom: +48600 997 750

adres e-mail: dzielnicowy.bemowo4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

   

        1. Lokalizacja realizacji planu:

  • ul. Borowej Góry 2

2. Zdiagnozowane zagrożenie

  • - Niestosowanie się przez kierujących pojazdami do znaku B-2

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  •           Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska

4. Okres realizacji planu

  • 01.01.2019r. do 30.06.2019r.