asp. Radosław Adamski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

 
 asp. Radosław Adamski
 
Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
tel. 47 723 25 55
kom: +48 600 997 741
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego” 

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Wyki 11, 11A i 11B w Warszawie

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

-Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gromadzenie się osób bezdomnych

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska

-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

-Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom

4.Okres realizacji planu:

01.07-31.12.2020r