mł. asp. Radosław Adamski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

 
mł. asp. Radosław Adamski
 
Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
pokój 27
tel. 22/ 603 25 55
kom: +48 600 997 741
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu:

  • ul. Wyki 1, Wyki 3

2. Zdiagnozowane zagrożenie:

  • - Popełnianie wykroczeń porządkowych, naruszeń przepisów z art. 51 KW oraz przepisów Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  • Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie oraz wyeliminowanie popełniania wykroczeń do możliwie  jak najmniejszej liczby. Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

4. Okres realizacji planu:

  • 01-07.2018r. do 31.12.2018r.