Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 1 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

                                                                sierż. szt. Radosław Adamski (zastępstwo)                                                             

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
pokój 028
tel. 22/ 603 25 72
kom: +48600 997 774
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Wyki 1/3 oraz ul. Karabeli 13/15 w Warszawie

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

-Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska

-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

-Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom

4.Okres realizacji planu:

01.01-30.06.2018r.