asp. Joanna Karcz - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

asp. Joanna Karcz

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo

ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa

tel. 47 723 25 70

kom: +48600 997 764
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo15@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Apenińska 2A

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, ograniczenie zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania do możliwie jak najmniejszej liczby. Ponadto oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

4.Okres realizacji planu:

01.07.2020-31.12.2020r.