Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

 asp.szt. Jerzy Pajnowski (zastępstwo)

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa

tel. 47 723 25 66

kom: +48600 997 810
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo16@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

     

1. Lokalizacja realizacji planu:

-ul. Morcinka 32

2.Zdiagnozowane zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń drogowych poprzez nieprawidłowe parkowanie głownie w godzinach porannych jak również w godzinach wieczorno-nocnych.

3.Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz ograniczenie popełniania wykroczeń do możliwie  jak najmniejszej liczby. Ponadto oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

4.Okres realizacji planu:

01.07.2020-31.12.2020r.