mł. asp. Maciej Król - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

mł. asp. Maciej Król

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
tel: 22/603 25 55
kom: +48600 997 734
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo13@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

        1. Lokalizacja realizacji planu:

  • ul. Uniejowska 4

2. Zdiagnozowane zagrożenie

  • Popełniania wykroczeń porządkowych naruszeń przepisów z art. 51 KW, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  • wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska.
  • oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywania wykroczeń

4. Okres realizacji planu

  • 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.