asp. szt. Artur Bojarski - Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo - KRP IV – Bemowo, Wola

Dzielnicowi Rewiru I i II Warszawa Bemowo

DZIELNICOWY REWIRU 2 DLA DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO

asp. szt. Artur Bojarski

Komisariat Policji Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A, 01-493 Warszawa
tel: 22/603 25 57
kom: +48600 997 748
adres e-mail: dzielnicowy.bemowo14@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 325-80”

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

    

        1. Lokalizacja realizacji planu:

  •   ul. Powstańców Śląskich 104-108

2. Zdiagnozowane zagrożenie

  •   Gromadzenie się i nocowanie przez osoby bezdomne, dewastacja mienia i zanieczyszczenie.

        3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia:

  •   Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska, Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżeniu dokonywania wykroczeń.

        4. Okres realizacji planu

  •   01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.