Skargi i wnioski - ważna informacja - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Skargi i wnioski - ważna informacja

Data publikacji 03.11.2020

Informujemy, że skargi i wnioski w KRP Warszawa IV można przekazywać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresu email dostępnego na stronie internetowej naszej jednostki. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV realizowane jest przez Zespół Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa IV. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków pracują w godz. 8:00 - 16:00.

Skargę do Zespołu Kontroli Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa

- faksu na numer:

47 723 71-09

- poczty elektronicznej:

oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego;

  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

  • dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 72 394-30 w godz. 8:00 - 16:00.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.