Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV

Wczoraj w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV odbyła się uroczysta, lecz skromna zbiórka. Zgodnie z decyzją Komendanta Stołecznego Policji powierzono obowiązki insp. Jerzemu Sztucowi na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Panu insp. Markowi Chodakowskiemu. W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Podinspektor Tomasz Rylski - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji odczytał rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji o powierzeniu obowiązków z dniem 15 września 2020 roku na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV inspektorowi Jerzemu Sztucowi. Inspektor Marek Chodakowski złożył życzenia i życzył sukcesów Komendantowi. Przedstawiając karierę zawodową inspektora Jerzego Sztuca podkreślił jego wiedzę i doświadczenie, dające gwarancję właściwej realizacji zadań na tym stanowisku.

P.o. Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV inspektor Jerzy Sztuc podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie. Wyraził nadzieję, że będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i tworzyć Policję skuteczną, zasługującą na społeczny szacunek i zaufanie. Oficjalną część uroczystości zamknął meldunek złożony Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.

Inspektor Jerzy Sztuc urodził się 20 września 1969 roku w Janowie Lubelskim. Jest absolwentem Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Batalionie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Stołecznej Policji. Następnie pracował w I Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym oraz Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Stołecznej Policji, gdzie pełnił obowiązki Kierownika Ogniwa Referatu IV.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w pionie prewencji, jak i w pionie kryminalnym. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

W 2004 roku był Kierownikiem Referatu Patrolowo Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w 2006 roku Naczelnikiem Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz, w 2008 roku  Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, w 2009 roku p.o. Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, w 2011 roku Komendantem Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, w 2013 roku  Komendantem Komisariatu Policji Warszawa Włochy oraz Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. W 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. We wrześniu 2018 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. W dniu 18 grudnia został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Od 15 września 2020 roku pełni obowiązki na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

kom. Marta Sulowska

  • Uroczyste wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV
    Uroczyste wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV
  • Uroczyste wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV
    Uroczyste wprowadzenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV