Święto 100-lecia Policji Państwowej w wolskiej komendzie - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto 100-lecia Policji Państwowej w wolskiej komendzie

16 lipca 2019 roku, w KRP Warszawa IV odbyło się Święto Policji, obchodzone w 100.rocznicę powołania Policji Państwowej. W uroczystości udział wziął Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV Pan mł. insp. Tomasz Znajdek, który wraz z p.o. Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV Panem nadkom. Markiem Żyrą, wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz listy gratulacyjne od Komendanta Stołecznego Policji.

Punktualnie o godzinie 13.00 w wolskiej komendzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji. Zgodnie z ceremoniałem dowódca uroczystości kom. Łukasz Kozub złożył meldunek Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV Panu mł. insp. Tomaszowi Znajdkowi. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Pan gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek - Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Pan Wojciech Janicki Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Pan bryg. mgr inż. Piotr Gugała Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, Pan bryg. mgr inż. Sławomir Sierpatowski Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, Pani Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Pan Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Pan Robert Rafałowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola, Pani Ewa Bachanek-Znamierowska Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo, Ksiądz Józef Jachimczak Kapelan Komendy Stołecznej Policji, Ksiądz ppor. Krzysztof Włosowicz Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej, Ksiądz płk dr Jan Domian Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV Pan mł. insp. Tomasz Znajdek przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie nawiązał do daty 24 lipca 1919 roku, kiedy to Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, na mocy której utworzono Policję Państwową, której historia nierozerwalnie związana jest z losami naszej Ojczyzny. W swoim przemówieniu podziękował policjantkom i policjantom za rzetelną służbę, gratulował awansów i życzył dalszych sukcesów w służbie oraz pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości w realizacji życiowych planów. Szef wolskich policjantów podziękował także rodzinom i najbliższym funkcjonariuszy – bez ich cierpliwości, miłości i zrozumienia nie mogliby realizować swoich zadań. Przypomniał o naszych kolegach i koleżance z komendy, którzy zmagają się z chorobami, życząc im powrotu do zdrowia. Komendant podziękował lokalnym samorządom i instytucjom za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie dzielnic: Woli i Bemowa.

Następnie Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV Pan mł. insp. Tomasz Znajdek wraz z asystującymi mu p.o. Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV Panem nadkom. Markiem Żyrą wręczyli funkcjonariuszom nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz listy gratulacyjne od Komendanta Stołecznego Policji. Łącznie w stopniach awansowało 131 policjantów.

Do uroczystych życzeń przyłączył się Ksiądz Józef Jachimczak Kapelan Komendy Stołecznej Policji. Życzenia złożyli również: Pani Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo wraz z Panem Robertem Rafałowskim Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wola. Na koniec głos zabrała Pani Ewa Bachanek-Znamierowska Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo odczytując list od Dyrektor Pani Izabeli Zwierz przekazując podziękowanie za współpracę.

ms

 

 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
 • Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV
  Obchody Święta Policji w KRP Warszawa IV