Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Priorytet w służbie dzielnicowego" - bezpieczeństwo dzieci w pobliżu szkoły

Z inicjatywy dzielnicowego z Woli, przy współpracy stołecznych policjantów ruchu drogowego doszło do spotkania z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 221. Celem spotkania było omówienie bezpiecznych zachowań na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem terenu w pobliżu szkoły. Wpisuje się to w „Plan priorytetowy dzielnicowego” realizowany w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

O dzielnicowych zwykło się mówić, że to tzw. „policjanci pierwszego kontaktu” – każdy może zwrócić się do nich o pomoc czy poradę. Stanowią oni ważne ogniwo pomiędzy Policją, a społeczeństwem.

Dzielnicowy Rewiru 1, sierż. szt. Daniel Biniecki, zawsze chętnie i kreatywnie podchodzi do realizacji swoich obowiązków służbowych. W jego plan priorytetowy wpisuje się bezpieczeństwo pieszych w szczególności dzieci w rejonach przyszkolnych.

W związku z tym dzielnicowy zorganizował spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej zapraszając do udziału policjantów ze stołecznego ruchu drogowego. Podczas pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, policjanci przypomnieli również o bezpiecznym poruszaniu się rowerem, ponieważ aura za oknem będzie powoli sprzyjać rowerowym przejażdżkom. Dzieci z uwagą wysłuchały wszystkich cennych informacji przekazanych przez policjantów.

Przypomnijmy, „Priorytety w służbie dzielnicowego” wpisują się w realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ma to na celu wzmacnianie bliskiej współpracy Policji z mieszkańcami, a aktywacja społeczności lokalnej jest skuteczną „bronią” w zwalczaniu przestępczości i antyspołecznych zachowań. Rolą dzielnicowego jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w podległym im rejonie. Właśnie to spotkanie z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego ma na celu uświadomienie zagrożeń z którymi mogą się spotkać na drodze, a co za tym idzie, ich wyeliminowanie.

ms

  • Spotkanie z dziećmi wolskiej szkoły