Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nawet skazaniec traktowany jest jak każdy obywatel, za to bardzo dziękuję…”

Data publikacji 20.09.2018

Niecodzienne podziękowania zawarte w liście od mężczyzny wobec którego policjanci z wolskiej komendy wykonywali czynności w związku z doprowadzeniem do jednostki penitencjarnej wpłynęły na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV mł. insp. Sławomira Trojanowskiego. Mężczyzna podziękował za pomoc i zaangażowanie policjantów w rozwiązaniu jego trudnej sytuacji w której się znalazł.

Wielokrotne podziękowania od wdzięcznych mieszkańców dzielnicy wpływały na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV. Były to słowa wdzięczności za okazywaną pomoc i zaangażowanie za działania policjantów podejmowane w rozwiązaniu ich trudnych życiowych spraw.

Tym razem podziękowania wyraził mężczyzna, wobec którego policjanci wykonywali czynności w związku z doprowadzeniem do jednostki penitencjarne. W liście, który wpłynął na ręce szefa wolskich policjantów, mężczyzna wyjaśnia i opisuje trudną sytuację w której się znalazł, a dotyczyła formalności, które policjanci dociekliwie pomogli mu wyjaśnić.

Pisząc list do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV podziękował w nim za zaangażowanie i życzliwość, z jaką spotkał się ze strony policjantów.

ms