Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,Bezpieczna droga do szkoły 2018" z policjantami z Woli i Bemowa

Policjanci z Woli i Bemowa przez cały czas nadzorują rejony w pobliżu szkół i dbają o bezpieczeństwo dzieci. Funkcjonariusze prowadzą również pogadanki w szkołach na temat bezpiecznych zachować w drodze do i ze szkoły. Pamiętajmy - nieostrożne zachowanie może przyczynić się do wzrostu ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, w dniach na terenie podległym Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, realizowane są działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy okolice szkół są prawidłowo oznakowane, obejmują wzmożoną opieką zwłaszcza te rejony przyszkolne, które są usytuowane przy głównych ciągach komunikacyjnych i istnieje duże ryzyko wystąpienia wypadku. Policjanci przypominają pieszym i rowerzystom jak bezpiecznie poruszać się po drogach, sprawdzają też, czy rodzice przestrzegają zasad prawidłowego przewożenia dzieci. W działaniach tych, policjantów wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach z zapiętymi pasami. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców, opiekunów i nauczycieli.

ms