Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dziękujemy za życzliwe podejście do drugiego człowieka” -podziękowanie dla dzielnicowej

Data publikacji 10.08.2018

Dzielnicowy Bliżej Nas. Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, to osoba dobrze znająca swój teren i ludzi tam zamieszkujących. Dlatego najważniejsze wyróżnienie jego pracy to podziękowania, które płyną od ludzi tam zamieszkujących. Takie właśnie podziękowania wpłynęły na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV dla policjantki.

„Dzielnicowy bliżej nas” to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych, a jak wiemy, realizowane przez nich zadania są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, bowiem on sam na co dzień styka się z różnymi zjawiskami patologicznymi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, żebractwo, alkoholizm, prostytucja, bezrobocie, narkomania, włamania i kradzieże, itp. Jest to praca użyteczna i potrzebna.

Na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa Iv mł. insp. Sławomira Trojanowskiego, wpłynęły podziękowania dla dzielnicowej aspirant Katarzyny Wierzbickiej. W liście od Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej podziękowano za pomoc jaka została skierowana do jednego z pracowników, który znalazł się w trudnej sytuacji, cyt. „Pełen profesjonalizm, zaangażowanie oraz zrozumienie pokazało, że w chwilach trudnych można liczyć na bezinteresowną pomoc oraz życzliwe podejście do drugiego człowieka”. Policjantka wykazała wielką empatię i zrozumienie, a jej postawa jest godna naśladowania.  

ms