Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli

Rozpoczęły się wakacje. Policjanci z Woli podczas codziennych spotkań przypominają dzieciom o tym jak bezpiecznie je spędzić. Tym razem gościli dzieci w wolskiej komendzie. Miały one możliwość aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz poznały tajniki codziennej służby policjantów. Dzieci otrzymały również ulotki zawierające informację jak być bezpiecznym nad wodą w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą".

Wolska komendę odwiedzają dzieci z placówek szkolnych „Lato w mieście”. Zawsze podczas takich spotkań policjanci z profilaktyki społecznej przeprowadzają pogadankę na temat bezpiecznych zachowań. Przypominają o zasadach poruszania się po drodze, a także kim jest osoba obca, wskazują, jak dzieci powinny się zachowywać, kiedy zostają same w domu i czym nie wolno się bawić. Dzieci przypominają sobie numery telefonów alarmowych oraz umiejętności wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Podczas kolejnego już, niecodziennego spotkania w wolskiej komendzie, tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas przebywania nad wodą. Policjanci wskazywali dzieciom jak należy zadbać o własne bezpieczeństwo, a także to co jest najważniejsze podczas wypoczynku, o tym jak należy zachowywać się nad wodą i jakie informacje oraz sygnały należy znać, korzystając ze strzeżonych kąpielisk. Aby mogli zapamiętać profilaktyczne treści z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, policjanci rozdali wszystkim fachowe informatory oraz ulotki.

Podczas spotkania były również zajęcia praktyczne, które związane były ze zwiedzaniem wolskiej komendy. Dzieci pod kierunkiem i opieką pracowników monitoringu miejskiego uczyły się obsługi kamer ulicznych oraz zwiedziły dyżurkę. spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Policjanci są w trakcie planowania oraz realizowania kolejnych spotkań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym.

ms