Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi

W piątek doszło do spotkania dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie w ramach współpracy zawartej pomiędzy Komendantem Rejonowym Policji Warszawa IV, a Kierownikiem IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie. Celem spotkania było usystematyzowanie zasad wzajemnej współpracy, w szczególności poprzez bieżące uaktualnianie zagadnień związanych z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia Sądu w związku z popełnieniem przez nich czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

Spotkanie w ramach współpracy zawartej pomiędzy Komendantem Rejonowym Policji Warszawa IV mł. insp. Sławomirem Trojanowskim, a Kierownikiem IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie Panią Katarzyną Niewieczerzał, odbyło się w miniony piątek.

W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi z Woli i Bemowa oraz zawodowi kuratorzy. Celem spotkania było usystematyzowanie zasad wzajemnej współpracy, w szczególności poprzez bieżące uaktualnianie zagadnień związanych z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia Sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

Szef wolskich policjantów mł. insp. Sławomir Trojanowski omówił istotę zawartego porozumienia oraz kwestie związane z procedurą współpracy funkcjonariuszy Policji oraz służby kuratorskiej. Swoje wystąpienie miała również Pani Katarzyna Niewieczerzał, która przedstawiła i szczegółowo omówiła zagadnienia związane z postępowaniem w stosunku do osób stosujących przemoc, wobec których wykonywane są orzeczenia Sądu.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie z w ramach nawiązanego porozumienia.

ms

  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi
  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi
  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi
  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi
  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi
  • Spotkanie dzielnicowych z Woli i Bemowa z kuratorami sądowymi