Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie

Wczoraj mieszkańcy dzielnicy Wola spotkali się na debacie społecznej zorganizowanej w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”. W czasie dyskusji omówiono i przedstawiono założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy, bliżej nas”. Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Wczorajsza debata społeczna miała na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Dlatego też w spotkaniu zorganizowanym w Klubie Sąsiedzkim WCK przy ul. Młynarskiej 35a w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, wolskiej delegatury biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m. st. Warszawy.

Szef wolskich policjantów mł. insp. Sławomir Trojanowski rozpoczął spotkanie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że debaty społeczne są bardzo ważne, gdyż musimy prowadzić dialog i wsłuchiwać się w głosy tych, dla których pełnimy służbę. Szczególnie mają one na celu diagnozować lokalne problemy społeczne, zagrożenia i to, czego ludzie się obawiają. W ten sposób będziemy mogli skutecznie reagować na te problemy, które każdego z mieszkańców dotykają. Omówione zostały również zagrożenia związane z oszustwami w ramach wolskiej kampanii „Nie daj się nabrać na wnuczka, na policjanta”. Swoje wystąpienie miał również Naczelnik IV OTSM Pan Artur Jakubiak, który omówił zadania jakie na co dzień wykonują funkcjonarusze straży miejskiej.

W trakcie spotkania mieszkańcy dzielnicy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby szybszy i skuteczniejszy kontakt z funkcjonariuszami policji. Jednym z elementów dyskusji było przedstawienie mieszkańcom Krajowej Mapy Zagrożeń, zasady jej funkcjonowania i korzystania w sytuacjach, gdy łamane jest prawo. Przedstawiono także aplikację „Moja Komenda” dzięki której mieszkańcy bezpośrednio będą mogli spotkać się i porozmawiać o dręczących ich problemach z dzielnicowym.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali oraz odpowiadali na pytania mieszkańców dzielnicowi.

ms

 

  • Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie
  • Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie
  • Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie
  • Z mieszkańcami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie