Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli

Wczoraj w wolskiej komendzie policjanci z profilaktyki społecznej wraz z dzielnicowym gościli dzieci, które miały możliwość aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz poznały tajniki codziennej służby policjantów. Dzieci otrzymały również ulotki zawierające informację jak być bezpiecznym nad wodą w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą".

Wolska komendę odwiedziły dzieci z placówek szkolnych. Policjanci z profilaktyki społecznej wraz z dzielnicowym przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych zachowań. Przypomnieli o zasadach poruszania się po drodze, a także kim jest osoba obca, wskazali, jak dzieci powinny się zachowywać, kiedy zostają same w domu i czym nie wolno się bawić. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów alarmowych oraz umiejętności wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas przebywania nad wodą. Policjanci wskazywali jak należy zadbać o własne bezpieczeństwo, a także to co jest najważniejsze podczas wypoczynku, o tym jak należy zachowywać się nad wodą i jakie informacje oraz sygnały należy znać, korzystając ze strzeżonych kąpielisk. Aby uczniowie mogli zapamiętać profilaktyczne treści z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, dzielnicowy z policjantką rozdali wszystkim fachowe informatory oraz ulotki.

Podczas spotkania były również zajęcia praktyczne, które związane były ze zwiedzaniem wolskiej komendy. Dzieci pod kierunkiem i opieką pracowników monitoringu miejskiego uczyły się obsługi kamer ulicznych oraz zwiedziły dyżurkę. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Policjanci są w trakcie planowania oraz realizowania kolejnych spotkań o charakterze profilaktycznym oraz informacyjnym.

ms

  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli
  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli
  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli
  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli
  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli
  • Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z policjantami z Woli