Ósma rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja - Aktualności - KRP IV – Bemowo, Wola

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ósma rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja

„Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” – taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę, którą postawiono w miejscu, gdzie osiem lat temu tragicznie zginął funkcjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. W rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, Minister SWiA Joachim Brudziński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej uczcili pamięć bohaterskiego policjanta i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na warszawskiej Woli.

W dzisiejszej uroczystości wzięli również udział koleżanki i koledzy podkom. Andrzeja Struja z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, a także przedstawiciele spółki Tramwaje Warszawskie S.A. Obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV kom. Tomasz Żak również uczcił pamięć zmarłego policjanta. Przy tablicy pamiątkowej wystawiono posterunek honorowy. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicz. Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego podkom. Andrzeja Struja. Odegrany został sygnał Śpij kolego. Po zakończeniu uroczystości delegacja policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP udała się na Cmentarz Komunalny Północny, gdzie przy grobie podkom. Andrzeja Struja wystawiono posterunek honorowy i złożono wiązankę kwiatów.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem stołecznego policjanta doszło 10 lutego 2010 roku. Na przystanek podjechał tramwaj. Jeden ze stojących przy wiacie mężczyzn rzucił koszem na śmieci w wagon. Na jego zachowanie zareagował wychodzący z tramwaju pasażer - mł. asp. Andrzej Struj. Został zaatakowany przez napastnika i zraniony nożem. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia i Policję. Mimo błyskawicznie udzielonej pomocy medycznej zmarł w szpitalu.

42-letni policjant wydziału wywiadowczo-patrolowego stołecznej komendy z 15-letnim stażem służby został pośmiertnie awansowany do stopnia podkomisarza Policji oraz odznaczony "Krzyżem Zasługi za Dzielność" i złotą odznaką "Zasłużony Policjant".

esp, foto Tomasz Oleszczuk/A. Chyliński Policja 997/ms